ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Set my encryption branding

With the Encryption Add-on, you can set your own branding, including colors and logo. This will display on the Proofpoint encryption email that external recipients receives, on the Proofpoint portal and login page, and on the Quarantine Digest report.

  1. Log in to Proofpoint.
  2. Under Company Settings, click Branding.
  3. Next to Upload Logo, click Choose File to use an image file for your logo.

    Note: Logos should be high quality images. The maximum width should not exceed 250 pixels, and the maximum height should not exceed 60 pixels.

  4. Choose your desired Colour Scheme, and if you want to Make Background Transparent.
  5. Enter the From Name that you want to display on encrypted emails.

    Note: You may want to use something like Your Company Name Encryption. It will display in the subject line of the email, like this: [From Name] on behalf of [Email Sender Name]

  6. Click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ