ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Set my mail destination for domains in another account

After verifying you own the domain name, you'll need to change the rest of your domain name's DNS settings to route your email to Office 365.

Warning: Completing these steps changes where you receive email. Within 48 hours, you will no longer receive emails in your old email account. Instead you will begin receiving email to your new Office 365 account. If you aren't ready to switch your domain's email provider, you can return to this page at any time.

  1. In the product page, scroll to Email & Office, and click the plus sign + to expand the listing.
  2. Click Manage.
  3. In the warning message that displays, click Help me fix this.

This will bring you to a page with all of the information you need. We have some additional documentation that might help you, depending on where your domain name is registered:

After completing those steps, you're done! Your Office 365 account will start receiving mail within 48 hours.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ