ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set my theme

Set your theme to change and fine-tune your site's overall look. Your theme is your customers' first impression of your site, and should reflect your brand identity. If you have Websites + Marketing, check out change my theme, choose a site color and choose a site font instead.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your Premium Online Store.
 3. From your Dashboard, go to Store Design.
 4. Click Change theme under the Theme tab.
  Click Change theme
 5. When you find a theme you like, hover over the image, and select View theme to expand its features.
  Click View theme
  To skip to other themes' features, click the Arrow buttons arrow buttons at the top of the page.
 6. Once you decide on a theme, click Choose this theme.
  Click Choose this theme
 7. Then, edit your home page by clicking the + for each section below My Theme Settings. The sections vary by theme, and you don't need to change them all.
  Click the plus signs
 8. Note: To replace your theme's default image, in the Home page section, use a .JPEG or .PNG image with dimensions no larger than 1200 by 600 pixels. Most themes can also add a slideshow to your home page.

 9. Click Save to apply any changes to your store's design.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ