ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set permissions in my Web & Classic Hosting account

You can set different directory permissions for each of the directories in your Web & Classic Hosting account. In this way, you can control who has access to your files and what actions they can perform on files within those directories. For more information, see Linux permissions definitions

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Files & FTP menu, select FTP File Manager.
  5. Navigate to the files or directory whose permissions you want to modify, and then click Privacy or Permissions.

If the option is available, you can also expand the Advanced Permissions section or click Advanced.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ