ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set the number of emails to display

You can specify how many email messages you want to set on your Web-Based Email Homepage.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. If Homepage does not automatically display, click the Homepage tab.
  3. In the section where it displays your recent mail activity, click the pencil button.
    Click the pencil button
  4. Specify the number of recent emails you want to display on your Homepage, and then click Save.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ