ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Set up a custom 404 page in Plesk hosting

404 pages display when someone tries to access a page on your website that doesn't exist.

Our hosting accounts allow you to use your home page as your 404 page, or you can create a custom one.

Note: Server-side scripts, such as ASP.NET and PHP, might not work on custom 404 pages because of how Web server software (i.e. IIS and Apache) handles them.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. Click Plesk Admin.
 5. In the section for the domain you want to use, click Show More.
 6. Click Hosting Settings.
 7. Select Custom error documents, and then click OK.
 8. Click Virtual Directories.
 9. Go to the Error Documents tab.
 10. Navigate to the second page of errors, and then click 404.
 11. In the Location field, enter the URL of the 404 page you want to use, and then click OK.

Note: Error docs must be web-visible, i.e. in your httpdocs directory or hosted elsewhere.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ