ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Set up a Payee account

When you receive payments from our programs, we use the information you specify in your payee account. This includes:

 • Reseller commissions
 • CashParking
 • GoDaddy auctions
 • Premium domains

After initial setup, you can update your payee account information at any time. For more information, see Change my payee information.

 1. Log in to your GoDaddy account.

  Note: If you are on the Payee & Tax Information tab in the Quick Setup Wizard, click My Account to access your Account Manager.

 2. Go to the Account Settings tab.
 3. Click Payee Accounts.
 4. Click Add Payee.
 5. Enter your payee details, and click Continue.

  Note: The Payee Name differentiates one payee account from another if you create multiple payee accounts. If you need assistance completing the form, click Tax Information Help or consult a tax professional.

 6. Review the payee details, and click Submit.

Next steps

Now you'll need to link your payee to the product you want to use it. For more information, see:

Product Use...
Reseller Contact Care for assistance with linking your payee to your reseller account.
CashParking Linking Payees to Your CashParking Account
GoDaddy Auctions Editing Your Go Daddy Auctions Account Settings
Premium Domains Adding domains to Premium Listings

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ