ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Set up an offline payment method

In addition to online payment options, create an offline payment method for your customers to pay you in person or through an invoice with cash, checks, or a bank transfer.

Offline payments are enabled by default for online appointments, no action needed. However, you must enable offline payments for online store physical products. Offline payments don’t work for digital products.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
  3. In your Dashboard, select Commerce and under Payments choose Methods.
  1. In the Accept offline payments section, select Enable.
  2. Add text to the Payment title shown to customer and More instructions for the customer fields to guide customers. Both fields display a character countdown.
  3. When you're done, select Save.

Once offline payment is enabled, select Settings to edit the payment title or instructions, or select Turn Off to remove the offline payment option.

More info