ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up auto reply

Setting up an automatic reply to everyone who emails you is a great way to keep your customers, and colleagues informed if you are on vacation, or out of the office for a bit. You can set up an auto reply in your Workspace account, including how long it is active, and the frequency of responses.

 1. In your Workspace account, click Home.
 2. Click the email that you want to use.
 3. Click the plus next to Show additional options.

  Note: This may already be expanded, and it will say Hide additional options.

 4. Select Enable auto reply, and then enter or select the following:
  • Reply frequency — Select Once per sender to send one auto reply to each sender, ignoring additional messages from them. Select Once per message to send auto replies to each message your account receives.
  • Reply from — Select to send messages from your own email address, or select Other, and then enter another email address.
  • Reply subject — To display the original subject from the message thread, select Auto-Reply [original subject]. To enter a custom subject, select Other, and then enter the subject.
  • Select a Start time and End time for the duration auto reply is enabled.
  • Message — Enter text for your auto reply.
 5. Click Save.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ