ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up automatic publishing for domains hosted elsewhere

If your domain name is hosted by another company, you can still use Search Engine Visibility's automatic publishing feature, though there are a few requirements:

  • Your domain name must be registered with GoDaddy
  • You must use GoDaddy's nameservers
Warning: Your website might experience a brief amount of downtime when completing these steps.

Depending on how you've set up your domain name, some of these steps might already be completed for you.

Find your IP address

You'll need to contact your website's hosting company to find your website's IP address. You should get a value from them that looks like 192.168.24.48.

Set your nameservers

Your domain name needs to point to GoDaddy's nameservers to use Search Engine Visibility automatic publishing. For those instructions, see Change nameservers for my domains.

Note: If you set up Search Engine Visibility before changing your domain's nameservers to GoDaddy's, contact customer support.

Point your domain to your website

To connect your domain name to your website, you'll need to point your A record to the IP address from your hosting company.

  1. Access the DNS manager.
  2. In the A (Host) section, locate the record with the Host value @.
  3. In the Actions column of that row, click Edit Record.
  4. In the Points to field, enter the IP address from your hosting company.
  5. Click Finish.
  6. Click Save Changes.

Set up Search Engine Visibility

Now you're ready to set up your Search Engine Visibility account and use automatic publishing.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ