ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Set up custom-defined PHP error logs in cPanel for my Linux Hosting

cPanel offers built-in error logging, but it doesn't catch errors generated from PHP or keep error logs for extended periods of time. To remedy this, you can have PHP store errors it encounters in a custom-defined error log file.

Required: To follow these steps you need your FTP username.
  1. Create a file called php_error.log, and move the file to your server with FTP or the cPanel File Manager.
  2. Create or edit a PHP initialization file containing the following line of code:
    error_log = /home/[your FTP username]/public_html/php_error.log

    Note: Make sure this file has the right name.

Now, PHP will pass any coding-related errors to the php_error.log file. This file can take a few hours before it starts receiving errors your website generates, and only displays content if your website does generate errors.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ