ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up DNS with WHM for my cPanel account

Note: This article only applies to servers. Shared Hosting cPanel accounts don't need to follow these steps to set up DNS.

Setting up DNS on WHM for your cPanel server is essential to manage zone files, create and register domain names, and to set up domain nameservers.

 1. Log in to WebHost Manager for your server.
 2. Select Server Configuration and then click Basic WebHost Manager Setup.
 3. At the bottom of the All tab, in the Nameservers section, enter the name for Nameserver 1 as ns1.yourDomainName. For example, if your domain is coolexample.com, enter ns1.coolexample.com.
  enter nameserver 1
 4. Click Configure Address Records.
 5. In Enter an IPv4 address to create an A record, type the server IP address.
 6. Click Configure Address Records, and after the confirming message appears, click Close.
 7. Repeat the previous two steps for Nameserver 2.
 8. Click Save Changes.
 9. Register the new nameservers as described in Change nameservers for my domains.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ