ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up email on iPhone or iPad

Learn how to set up your Professional Email account on the mail app that came on your iPhone or iPad. Then you can send and receive business emails from your phone.

Note: This article is for Professional Email only. For Office 365, see Set up my email on iPhone or iPad; for Workspace, see Set up Office 365 email on my iPhone or iPad.

 1. Open the Settings app.
 2. Tap Wi-Fi and tap the toggle button to turn it off.
  Tap WiFi and tap the toggle to turn it off
 3. Tap the Settings button to go back to the Settings screen.
 4. On the Settings screen, tap the Accounts & Password option.
  Tap Accounts and Password
 5. Tap Add Account.
  Tap Add Account
 6. Tap Other.
  Tap Other
 7. Tap Add Mail Account.
  Tap Add Mail Account
 8. Enter your account details, and tap Next.
  Enter account details and tap next
 9. Tap IMAP.
 10. Under New Account, in the Incoming Mail Server section enter:
  • Host name as "imap.secureserver.net"
  • Your Professional email User Name and Password
 11. In the Outgoing Mail Server section enter:
  • Host name as "smtpout.secureserver.net"
  • Your Professional email User Name and Password
  Enter email account server details
 12. Tap Next. Your mobile device will begin verifying your settings. This may take several minutes.
 13. Tap Save.
 14. Turn your wifi back on in the Settings screen.
 15. Tap Mail to open the app.
 16. To test your account, compose an email and send it to yourself. Reply to that message, to make sure your outgoing server works.

More information

Note: We provide information about how to use certain third-party products, we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for their functions or the reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ