ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up email on my desktop

An email client is an application on your computer, that lets you receive, check, and send email. Find the email client that you want to use with your Workspace email. Then follow the instructions to set up your Workspace email.

Outlook

If you want to set up Outlook on a Windows PC, we recommend using the Outlook Setup Tool.

Windows Mac
2010 2011
2013 2016
2016

Apple Mail

Add my email address to Apple Mail

Thunderbird

Set up my email using Thunderbird

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Microsoft Outlook® and Outlook Express® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ