ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up email on Windows 8

We know you're excited to get your email set up on Microsoft Windows® 8. We should have it working in about 5 minutes. These steps work for most of our customers, but sometimes you might need to make some additional changes depending on where you live and which ISPs you use.

BEFORE YOU START: To set up Windows 8 with your email, you need to know your IMAP Email Server Settings and ports. To find them, go to the Email Setup Center and write down the information that displays under Email Server Settings.

Note: Windows 8 currently doesn't support POP3 email accounts. To change your email account, see Changing From POP to IMAP.

To Set Up Email on Windows 8

 1. On your Windows 8 device, open Email, and then click the Settings icon.
 2. In the Settings menu, click Accounts.
 3. Under Accounts, click Add an account.
 4. Under Add an account, click Other account.
 5. Click Show more details.
 6. Enter the following information:
  IMAP
  Email address Enter your full email address.
  Username Enter your full email address.
  Password Enter your email account password.
  Incoming (IMAP) email server imap.secureserver.net
  Port 143
  Outgoing (SMTP) email server smtpout.secureserver.net
  Port 25
 7. Select Outgoing server requires authentication.
 8. Select Use the same username and password to send and receive mail.
 9. Click Connect.

That's it. If everything is working properly, you should see some email messages. To make sure you can send messages, go ahead and compose an email and send it to yourself.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ