ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Set up featured products

Add featured products so customers can quickly see your top products. These can be your best-sellers, or items or services that you want to draw attention to.

Required: You need have an online store section on your site and to add products to your store before they can be set up as featured products.

This video is part of the How-To series for Growing your Websites + Marketing Commerce site.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
 3. In your Dashboard, select Commerce and under Products choose Products. Then select the Featured tab.
  • For Premium Online Store: In your Dashboard, go to Products > Featured.
 1. In the Featured tab, search your products and select the ones you want to feature.
  Search for products.
 2. Note: You can add up to 12 featured products to your online store section on your site. InstantPage users can add three featured products.

 3. Rearrange your featured products by selecting and dragging them into the order you want. This will change their organization on your Online Store section on your site.
  Select and drag to rearrange products
 4. If you no longer want to feature the product, select the trash button Trash Button. This removes it from the Featured Products list, and won't delete the product itself.

You're all set! Changes made to your products and featured products are automatically updated, so you don't need to publish your site.

More info