ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Set up Marketplaces templates

Templates are a saved group of settings and options for product listings on a particular sales channel (e.g., Amazon, Etsy, etc.). Apply the template to new listings or use them on existing listings. Any changes to the template will automatically update every listing that uses that template. Once you create templates, group them together as part of a recipe.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your site.
 3. From your Dashboard, select Commerce and under Ways to Sell select Marketplaces & Social.
 1. Go to Listings > Add/Manage Marketplaces. (If you are new to setting up your store, you’ll need to connect to at least one Marketplace before you can create a template.)
 2. Select Listing Templates in the left column.
 3. Select the type of template you want to create: Category, Title & Description, Shipping or Pricing.
 4. Add a new template, edit an existing template or duplicate an existing template to create a new template.
 5. You must complete all fields marked with a red asterisk, and you may want to complete all other fields.
 6. When finished, select Save or Save & Close.

More info