ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up my account

If you've already purchased Website Security, set it up to start scanning your site to identify vulnerabilities or compromises. You can also use these instructions to set up Website Security Basic.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Set up.
  3. Select or enter the domain name you want to use, and then click Get Started with Website Security.

Next step

What you should do next depends on a few things:

  • If have an Essential, Deluxe, Express, or Ultimate account and you currently have malware on your site, you should should request a malware cleanup.
  • If DNS for your site is hosted elsewhere, and purchased a Deluxe, Express, or Ultimate account, you will need to manually configure your web application firewall(WAF).

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ