ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up my Calendar account and add it to Workspace email

It takes only a few quick steps to set up your Calendar account and invite users to join. You can log in to your Calendar account at https://onlinegroupcalendar.com. If you have a Web-Based Email account, you can also go to the Calendar tab.

To Set Up Calendar

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Calendar.
  3. Next to the account you want, click Manage.
  4. Click View Calendar.
  5. Click Create.
  6. In the Email address field, enter the email address of the user you want to join Calendar account. You can invite Calendar users who do not use our email.
  7. Enter, and then confirm your password.
  8. Go to the Calendar tab, and then from the Plan menu, select a plan to apply to your account.
  9. Click Create.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ