ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Set up my domain name

Setting up your domain name is the first step to creating an outstanding presence online. This is your brand and how people will find you online. Keep in mind, this will only apply if you haven't activated your domain yet.

Learn more about using your domain name with our short video below.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Click your domain name in the list to access the Domain Settings page.
  3. Click Use My Domain. Don't see the button? This means your domain has already been activated, but you can still set set up a website or an email address.
  4. Choose the option that works best for your website. Your options may look different depending on your account settings.

Learn more

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ