ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up my email on Thunderbird

Learn how to set up your Professional Email account on Mozilla Thunderbird. Then you can send and receive business emails from Outlook on your Mac or Windows computer. (The images below may not match yours depending on your version of Thunderbird.)

When you install Thunderbird, it will attempt to detect your port and server settings. If it's successful, Thunderbird sets up your email with just a few clicks. If it cannot, you must enter them manually.

Note: This article is for Professional Email only. For Office 365, see Can I use Thunderbird?; for Workspace, see Set up my email using Thunderbird

 1. Open Thunderbird. (Learn more or install Thunderbird)
 2. In the Accounts section, under Create a new account: click Email.
  Click email under Create a new account
 3. Click Skip this and use my existing email.
  Use existing email address
 4. Complete the following fields:
  Field What to enter...
  Your Name The name you want to display as your sender name.
  Email Address Professional Email account email address.
  Password Professional Email account password.
 5. Click Continue.
  Click continue
 6. Confirm or select the IMAP (remote folders) setting.
  Select IMAP (remote folders)
 7. Click Done.
  Click done

  Note: If Thunderbird does not detect your port and server settings, you need to manually configure them. Help me with manual configuration.

 8. Test that your email is set up properly by sending yourself a message from your webmail. When you receive it, reply from Thunderbird to test your outgoing server settings.

More info

Set up your Professional Email account on your phone:

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Thunderbird™ is a trademark of the Mozilla Foundation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ