ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up my email using Outlook 2016 (Mac)

Learn how to set up your Professional Email account on Outlook 2016. Then you can send and receive business emails from Outlook on your Mac.

Note: This article is for Professional Email only. For Office 365, see Outlook for Mac 2016: Set up email; for Workspace see Setup my email on Outlook 2016 (Mac).

 1. Open Outlook 2016, click Tools, then Accounts and then +.

  Note: First time setting up Outlook 2016 email account? See install Outlook 2016.

 2. Enter your email address.
  Enter your email address
 3. Click Continue
  Click continue

  Note: If Outlook 2016 does not recognize your email provider it will ask you to select the provider icon. Click the IMAP/POP icon.
  Click IMAP/POP icon

 4. Enter your Professional Email password
  Enter password
 5. Update any missing or incorrect information to the settings listed in the table:
  Field Settings
  Type IMAP
  Username Professional email address
  Password Professional email address password
  Incoming server "imap.secureserver.net" and "993"
  Outgoing server "smtpout.secureserver.net" and "465"
 6. Click Add Account.
  Click add account
 7. Click Done.
  Click done
 8. Test that your email is set up properly by sending yourself a message from your webmail. When you receive it, reply from Outlook to test your outgoing server settings.

More info

You can also set up email on your phone:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ