ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Set up my email with the Outlook Setup Assistant (Windows)

Use the Outlook Setup Assistant tool to automatically set up your email in Outlook.

Required: If you are moving from a POP Email Service, you and your users are required to use the Outlook Setup Assistant to setup your accounts. The Assistant will copy over your client configurations and prepare each desktop with the existing settings.
 1. Download the Outlook Setup Assistant tool.

  Note: The Outlook Assistant tool will only work on Windows using Outlook 2010 or later.

 2. Open the downloaded file, called Outlook_Setup_Assistant_installation.exe and click Run.
  Outlook Setup Assistant open file, click Run.
 3. Click Install.
  Click Install on Outlook Setup Assistant.
 4. Enter your Office 365 email address and password, and click Next.

  Note: This creates a new Outlook profile and sets it as the default. If you already had a profile, it is still available. You can manage your default profiles in Outlook.

  Enter email address, password, click Next.
 5. Enter your same Office 365 login credentials in the dialog box that appears, and click OK.
  Enter login credentials, click OK

  Note: Outlook may open in the background; please wait on the Outlook Setup Assistant window until you see the Success!... screen.

 6. Check the box that says Automatically remove the Outlook Setup app on close (uninstall), and click Close.
  Select automatically remove, click Close.
 7. On the Installation window in the background, click Close.
  Click Close on Installation window.
 8. Your Outlook should be ready to use! Try sending a test email, to be sure everything is working.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ