อีเมลเวิร์คสเปซ วิธีใช้

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ

เครดิตการส่งต่ออีเมลไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อโดเมน คุณสามารถแลกคืนเครดิตที่มีอยู่เพื่อสร้างที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ ซึ่งทำให้คุณสามารถส่งต่ออีเมลของคุณไปยังบัญชีอีเมลอื่น

หากคุณมีที่อยู่อีเมลเดิมที่ต้องการใช้เป็นที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ คุณต้องลบที่อยู่นั้น แล้วดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับส่งต่อสำเนาอีเมลที่เข้ามา

หมายเหตุ: หากคุณย้ายจาก Workspace Email ไปยัง Microsoft 365 ให้ดูว่าตัวเลือกการส่งต่อที่พร้อมใช้งานสำหรับที่อยู่อีเมลใน Microsoft 365 มีอะไรบ้าง

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนไปที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม แล้วเลือก แลกคืน ถัดจาก การส่งต่ออีเมล
  เลือกแลกคืน
 3. เลือกโดเมนที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีการส่งต่ออีเมลของคุณ และเลือก แลกคืนเครดิต (คุณสามารถเปลี่ยนแปลงโดเมนที่คุณต้องการใช้เพื่อส่งต่ออีเมลได้ในขั้นตอนที่ 7)
  เลือกแลกคืน
 4. ไปที่ส่วนของ อีเมลเวิร์คสเปซ แล้วเลือก จัดการทั้งหมด
  จัดการทั้งหมด
 5. ในศูนย์ควบคุมเวิร์คสเปซ ให้เลือก สร้าง
  เลือก
 6. ที่มุมบนขวา เลือก ส่งต่อ
  เลือก
 7. ใส่ข้อมูลฟิลด์ต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:
  ช่องกรอกข้อความสิ่งที่ต้องทำ...
  ส่งต่อที่อยู่อีเมลนี้:ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการสร้าง หลังจากที่พิมพ์ @ แล้ว คุณจะสามารถเลือกโดเมนใดก็ได้ในบัญชีของคุณ
  ไปยังที่อยู่อีเมลเหล่านี้:ใส่ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการได้รับอีเมลที่มีการส่งต่อ คุณสามารถใส่ที่อยู่ได้หลายรายการ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินขีดจำกัดตัวอักษร 250 ตัวสำหรับฟิลด์นี้
  แผนเลือกแผนการส่งต่อที่คุณต้องการใช้
  ทั้งหมดเลือกตัวเลือกนี้หากต้องการที่อยู่นี้เพื่อรับอีเมลที่ส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่มีชื่อโดเมนของคุณอยู่
  เปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติเลือกตัวเลือกนี้ และใส่ข้อมูลในฟิลด์เพิ่มเติม หากคุณต้องการส่งการตอบกลับอัตโนมัติให้ทุกคนที่ส่งอีเมลมายังที่อยู่นี้
 8. เลือก สร้าง
  เลือก

อาจใช้เวลาสักครู่กว่าที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อใหม่จะแสดงขึ้น คุณอาจต้องรีเฟรชหน้านั้นจึงจะเห็น

หาก Workspace Email ไม่สามารถสร้างบัญชีอีเมลสำหรับส่งต่อได้ ให้ยืนยันว่าระเบียนข้อมูล MX ของคุณตรงกับโดเมน หากระเบียนข้อมูล MX ตรงกับโดเมนของคุณ ให้คัดลอกและเพิ่มระเบียนข้อมูล MX ไปยังโดเมนของคุณ หรือแก้ไขระเบียนข้อมูล MX เดิม

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม