ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Set up my Linux Hosting account

After you purchase a Linux Hosting plan, you need to set it up before you can use it to host your website.

Warning: Setting up an account can change a domain's DNS records, so existing websites and email addresses might stop working. For help finding the best path, on our Contact Us page click Chat Now to reach out to a GoDaddy Guide 24/7.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to set up, click Set up.
  select set up
 3. Complete the on-screen fields, and then click Finish.
  • We'll ask you which of your domains you want to associate with the account as your primary domain. You can also specify a subdomain if you like.
  • We'll ask if you'd like to install WordPress during setup. If so, you'll set your WordPress username and password at that time.
  • If you're setting up your account with an Internationalized Domain Name, you'll need to enter the punycode version of the domain name.

  When setup is complete, your account Dashboard appears. Your primary domain name appears at the top.

Next steps

More info

 • Your cPanel username and password are randomly generated during setup. You can change your password in the account Dashboard.