เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ตั้งค่า SSL Certificate ของฉัน

หมายเหตุ: เราขอเสนอบริการ SSL ภายใต้การจัดการซึ่งเราจะติดตั้งและจัดการ SSL Certificate ให้คุณ หากคุณต้องการเอาเวลาไปทำอย่างอื่น

หลังจากที่คุณ ซื้อ SSL ภายใต้การจัดการ ส่งคำขอสำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการให้เรารักษาความปลอดภัย

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าผลิตภัณฑ์
 2. เลือก ใบรับรอง SSL แล้ว ตั้งค่า ถัดจาก SSL ภายใต้การจัดการที่คุณกำลังตั้งค่า
 3. ขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับสถานที่ที่โฮสต์เว็บไซต์ของคุณกับ GoDaddy หรือภายนอก
  • โฮสต์กับ GoDaddy
   1. เลือก โฮสติ้งภายใน
   2. จาก ขั้นตอนที่ 2: เลือกผลิตภัณฑ์โฮสติ้งของคุณสำหรับ Certificate นี้ เลือกผลิตภัณฑ์โฮสติ้งที่โฮสต์เว็บไซต์ที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัย
   3. สำหรับ ขั้นตอนที่ 3: เลือกโดเมนสำหรับใบรับรองนี้ เลือกเว็บไซต์จากรายการหรือเลือก หรือใส่โดเมนหรือโดเมนย่อย แล้วพิมพ์โดเมนหรือโดเมนย่อยสำหรับเว็บไซต์ที่คุณต้องการปกป้อง หลังจากที่คุณเลือกหรือพิมพ์โดเมนของเว็บไซต์แล้วให้เลือก ถัดไป
  • โฮสต์ภายนอก
   1. เลือก โฮสติ้งภายนอก
   2. สำหรับ ขั้นตอนที่ 2: เลือกโดเมนสำหรับใบรับรองนี้ เลือกโดเมนหรือโดเมนย่อยจากรายการหรือเลือก หรือใส่โดเมนหรือโดเมนย่อย แล้วพิมพ์โดเมนหรือโดเมนย่อยที่คุณต้องการปกป้อง หลังจากที่คุณเลือกหรือพิมพ์โดเมนหรือโดเมนย่อยแล้วให้เลือก ถัดไป
   3. พิมพ์ข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าถึงโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เว็บไซต์ของคุณจากนั้นเลือก ถัดไป ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับเราในการติดตั้ง SSL ให้คุณ
 4. อ่านข้อตกลงการสมัครใช้งาน SSL ข้อตกลงการให้บริการใบรับรองและข้อความแจ้งการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ หากคุณยอมรับให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้วเลือก เปิดใช้งาน

คุณจะเห็นสถานะการรักษาความปลอดภัยของโดเมนและ HTTPS จะแสดง อยู่ระหว่างการตั้งค่า

สถานะการรักษาความปลอดภัยของโดเมนที่มีส่วน HTTPS เป็นวงกลม

คุณสามารถดูสถานะการติดตั้งได้ทุกเมื่อหากเลือก รายละเอียด สำหรับ HTTPS เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเมื่อ SSL ภายใต้การจัดการของคุณได้รับการติดตั้งบนเว็บไซต์ของคุณแล้วหรือหากมีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราต้องการเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม