ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Set up my Marketing Services plan (Websites + Marketing)

Here's how to set up a Marketing Services plan for your Websites + Marketing account. You'll need to do that first (it's fast) before you request an update for your site.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites and select the Manage button next to your website.
 3. In the Dashboard, select Website > Requests.
  select requests
 4. Add the information to the form and then select Submit.
  add your website and contact info to the form
 5. You'll see a confirmation screen and be able to immediately request an update for your website. (If your website is still being built, it'll let you know.)

Related step

More info