ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Set up my Office 365 email address on Outlook 2016 (Windows)

Intro | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Summary

To set up your email address on your Windows computer using Outlook 2016, you'll need your Office 365 email address, password and Outlook 2016 (or newer).

Watch a short video of this task farther down the page.

  1. Open Outlook. (Don't have the app? Download it at the Microsoft site.)
  2. click File then + Add Account.
  3. Enter your Office 365 email address and click Connect.
  4. Enter your Office 365 email password and click Sign In. You might be asked if you want to use this account everywhere on your device, make your selection.
  5. Once Outlook shows you the email address was added correctly, click Done.

Great, your email is on Outlook 2016 on your Windows computer, you're good to go! If you want to add your email to another device, go back to step 3 for other email account instructions. If you're all set, head to the next step!

Show me how

Step 4, let's go send your first email!

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ