ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Set up my Office 365 email on Outlook 2016 (Windows)

Learn how to set up your Office 365 Email account on Outlook 2016. Then you can send and receive business emails from Outlook on your Windows computer.

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Open Outlook 2016, click File then + Add Account. If this is your first time setting up Outlook 2016 email account see install Outlook 2016.
 2. On the Auto Account Setup page, enter the following:
  Field What to enter...
  Your Name Enter your first and last name.
  E-mail Address Enter your email address.
  Password and Retype Password Enter your password in both fields.
 3. Click Next.
 4. Once Outlook is done configuring your account, click Finish

  Note: If you have more than one profile, you can set Outlook to prompt for a profile.

Show me how

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ