ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Set up my reseller plan's free website

When you buy a reseller plan, you receive a free Website Builder account, which you can use to create a custom website directing customers to your reseller storefront.

  1. Log in to your account and navigate to My Products.
  2. Scroll to the Website Builder/InstantPage section and click the + on the left.
  3. Find the Website Builder account labeled Free with Reseller Account and click Set Up on the right.
  4. Select your reseller plan and click Set Up on the right.
  5. Refresh the My Products page and expand the Website Builder/InstantPage section again.
  6. Find your NEW ACCOUNT and click Manage.

Next steps

  • Start designing your site using Website Builder's Basic Steps.
  • Learn how to use the Home button on your reseller storefront to send customers to your Website Builder page. See Customize my storefront.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ