ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up my SEO Services account

You made a great choice signing up for GoDaddy SEO Services. The first step is to setup your account. Once your account is set up you can expect an onboarding call from an SEO Services representative within 2-3 business days. The representative will ask you about your business, your goals, and determine the best plan for your budget.

Set up your SEO Services account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. On the My Products page, click SEO Services.
  3. Click Set up.
  4. Complete all information on the Customer Information page.
  5. Click Submit Query.

Next step

You can monitor your website's SEO optimization results by going to your SEO Services dashboard:

Note: Please allow several days after your onboarding call to see results in your dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy account
  2. On the My Products page, click SEO Services.
  3. Click Manage.

More info

To learn more about what's included with SEO Services, see the SEO Services product page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ