ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

ตั้งค่าเว็บไซต์ของฉัน

หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้ Search Engine Visibility ในโดเมนที่โฮสต์โดยบริษัทอื่น เราขอแนะนำให้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ใน

Search Engine Visibility ใช้คำถามต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของคุณเพื่อระบุคำค้นหาที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้แก่อันดับของเว็บไซต์ในผลการค้นหาได้ จากนั้นก็จะใช้คำค้นหาเหล่านั้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนส่วนหัว รวมทั้งข้อมูลสรุปของเว็บไซต์ใหม่ เราจะเริ่มจากหน้าแรก

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี GoDaddy ของคุณ และเปิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมา (ต้องการความช่วยเหลือในการเปิดผลิตภัณฑ์ของคุณใช่หรือไม่)
 2. คลิกตั้งค่า
 3. ในรายการของเว็บไซต์ของคุณ ให้เลือกเว็บไซต์แล้วคลิกเริ่มต้นปรับให้เหมาะสมที่สุด
  คลิกเริ่มต้นปรับให้เหมาะสมที่สุด
 4. ป้อนชื่อธุรกิจของคุณแล้วเลือกทั่วประเทศ/ทั่วโลก หรือท้องถิ่น จากนั้นคลิกบันทึก

  หากคุณเลือกท้องถิ่น ให้เพิ่มชื่อเมืองไปที่เมือง/ชุมชนที่ธุรกิจของฉันให้บริการ
  ป้อนชื่อธุรกิจและตำแหน่งที่ตั้ง

 5. ในส่วนหลัก ให้ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์และบริการหลักของธุรกิจ ในส่วนรอง ให้ป้อนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญที่สุดของคุณ อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยคำ 1-2 คำ หากทำได้ เพราะจะช่วยให้เราแนะนำวลีค้นหาที่เหมาะสมกับคุณได้มากขึ้น เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกถัดไป
  ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์และบริการหลัก
 6. ตามข้อมูลที่ป้อน เราจะแสดงวลีค้นหาบางรายการที่มีแนวโน้มสูงว่าจะช่วยปรับปรุงอันดับเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหา เลือกวลีจำนวนสูงสุด 3 วลีซึ่งจะสามารถอธิบายเว็บไซต์ของคุณได้ถูกต้องแม่นยำที่สุด แล้วคลิกถัดไป

  คุณยังสามารถคลิกวลีเพิ่มเติม เพื่อรับการแนะนำเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
  เลือกวลีค้นหา 3 วลี

 7. เลือกวลีที่อธิบายหน้าแรกของเว็บไซต์ได้ดีที่สุด แล้วคลิกถัดไป
  เลือกวลีที่อธิบายหน้าแรกได้ดีที่สุด
 8. เลือกชื่อที่เหมาะสมกับหน้าแรกของคุณมากที่สุด หากต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกโหลดเพิ่มเติม หลังจากเลือกแล้ว ให้คลิกถัดไป
  เลือกชื่อของหน้าแรก
 9. เขียนคำอธิบายธุรกิจในช่องด้านขวา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุวลีหลักและตำแหน่งที่ตั้งเอาไว้แล้ว คุณจะต้องใช้อักขระไม่เกิน 160 ตัว เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกถัดไป
  เพิ่มคำอธิบายธุรกิจ
 10. เขียนหัวเรื่องของหน้าดังกล่าวใหม่ เพื่อให้รวมวลีค้นหาหลัก แล้วคลิกถัดไป เครื่องหมายถูกสีเขียวจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเพิ่มวลีค้นหาในหัวเรื่อง

  หมายเหตุ: นี่คือแนวทาง ไม่ใช่กฎตายตัว หากคุณไม่สามารถหาวิธีที่จะใส่วลีค้นหาในหัวเรื่องหรือข้อความได้อย่างกลมกลืน คุณสามารถคลิกถัดไป แล้วคลิกข้ามในหน้าต่างแจ้งเตือนได้

  เขียนหัวเรื่องของหน้าใหม่อีกครั้ง เพื่อให้รวมวลีค้นหา

  หมายเหตุ: หากหัวเรื่องใหม่ไม่เหมาะกับเค้าโครงเนื่องจากขนาดตัวอักษร คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อลดขนาดได้ เมื่อทำขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว

 11. ช่องข้อความแต่ละช่องจะประกอบด้วยบรรทัดจากเนื้อหาของหน้าในปัจจุบัน คลิกช่องหนึ่งเพื่อเขียนบรรทัดนั้นใหม่ แล้วใส่วลีหลักเข้าไปหนึ่งวลี ทำเครื่องหมายยืนยันเมื่อเพิ่มวลีหลักแล้ว เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกถัดไป
  เพิ่มวลีค้นหาในเนื้อหาของหน้า
 12. เกือบจะเสร็จแล้ว เราจะแสดงรายการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณดำเนินการ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการค้นหา คลิกเสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการต่อ
  ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  หมายเหตุ: หากต้องการแก้ไขรายการ ให้คลิกแก้ไขถัดจากรายการดังกล่าว คุณจะกลับไปที่ขั้นตอนนั้นในกระบวนการ

 13. คลิกเสร็จสิ้น เราจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของคุณ

  หากต้องการทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งหมด ให้คลิกดาวน์โหลดการเปลี่ยนแปลง แล้วทำตามข้อความแจ้งเตือนเพื่อบันทึกไฟล์ page_changes.html ไปยังคอมพิวเตอร์

 14. ในรายการตรวจสอบสำหรับ SEO เพิ่มประสิทธิภาพหน้าแรกจะได้รับการทำเครื่องหมายลูกศรสีเขียวเพื่อแสดงว่าเสร็จสิ้นแล้ว
  เพิ่มประสิทธิภาพหน้าแรกเสร็จสิ้น
 15. หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้หน้าอื่น ให้คลิกเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่หน้าอื่น แล้วคลิกเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่หน้าใหม่ เลือกหน้าอื่นจากเว็บไซต์ของคุณแล้วดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ

  หมายเหตุ: โปรดทราบว่ายิ่งเพิ่มประสิทธิภาพหน้าต่างๆ มากขึ้นเท่าไร เว็บไซต์ของคุณก็จะมีโอกาสแสดงในการค้นหาได้มากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง 100 หน้า

ขั้นตอนต่อไป


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ