ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up my Website Care service

If you haven't set up your Website Care plan, you'll need to do that first (it's fast) before you request an update for your site.

  1. Go to Website Design Services and log in with your username and password.
  2. Next to the website care plan, select Set Up Website Care.
    select set up website care
  3. Add the information to the form and then select Submit.
    add your website and contact info to the form

    Note: If you only have one website, it'll be selected by default.

  4. You'll see a confirmation screen and be able to immediately request an update for your website. (If your website is still being built, it'll let you know.)

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ