ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up my Website Care service

If you haven't set up your Website Care plan, you'll need to do that first (it's fast) before you request an update for your site.

  1. Go to Professional Web Services and log in with your username and password.
  2. Under your Website Care plan, click Setup.
    find website care, click setup
  3. Add the requested information to your form and click Submit.
    find website care, click setup

    Note: If you only have one website, it will be selected by default in the first field.

  4. You'll see a confirmation screen and be able to immediately request an update for your website. (If your website is still being built, it'll let you know.)

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ