ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Set up my Workspace Email domain with Microsoft 365

When you set up Microsoft 365 from GoDaddy on a domain that already uses Workspace Email, you need to switch your account from Workspace Email to Microsoft 365.

Don't have Microsoft 365? Compare plans here.

Create your email account

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Select Manage next to the account you want to use.
 3. Select your domain and Continue.
 4. If there's already an email account for this domain, you'll receive an Existing Email notice. Select Continue to create a new Microsoft 365 email and switch accounts.
 5. Complete the Create New Email Account form.

  Note: To share contacts and files with another domain, both domains must have Microsoft 365 accounts.

 6. Select Create.
 7. You'll get a message that your password is being updated. Select Continue. It takes a few minutes for your account to be set up.

Switch your domain's email service

Next, you'll need to activate your account and switch to Microsoft 365.

 1. Look for an email from GoDaddy inviting you to Please activate your Microsoft 365 account. Select Get Started.
 2. In the Email & Office Dashboard, you'll see a banner informing you that your new email account can't receive mail yet. Select Let's fix this.
 3. On the Ready to Switch page, select Yes, Switch Now to confirm.
 4. Note: It can take up to 48 hours to switch over your email. You'll continue to receive email at your Workspace account until the switch is complete.

Related step

More info