ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up payment method

You can set up several payment methods for your Online Store: Square, Stripe (including ApplePay), and PayPal. Or Create offline payment method such as by check or in person. (Here's how to Add a payment method for Websites + Marketing's Online Store.)

Note: For each payment method, you'll need to sign in to an existing account or create one.
To use the Paypal Express checkout feature, you need to have a Paypal Business account. Personal Paypal accounts only accepts payments from other Paypal users.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In the top bar, click the Settings tab and choose Payments.
  Click Payments under Settings
 3. In the Online Payments window, click Connect next to the payment method you want to add, and follow the prompts to add that account or set it up. (You can add more than one payment method, but will need to do that one method at a time.)
  Click Connect next to payment method
 4. Follow each website's prompts to set up or enable the selected payment method.

  Note: If you ever need to update a payment method, return to this panel and click Account Settings. Or you can remove an account from your store by clicking Disconnect.
  Click account settings

 5. To see the Apple Pay button for your Stripe account, go to your published store on an Apple Pay-enabled device and view a product page, which will show how the page appears to customers.
  Apple Pay button at checkout

  Note: The Apple Pay button also appears in the checkout page.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ