ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up POP3 on your Gmail account

To access your Gmail account remotely using Workstation Email, you must first set up POP3 on Gmail.

 1. Log in to your Gmail account.
 2. In the upper right corner, click the gear button, and then click Settings from the list.
  Click the gear button, and then click Settings
 3. Under Settings, click the Forwarding and POP/IMAP tab.
  Click the tab
 4. Select one of the two Enable POP options based on your preference.
  Set up POP3 in Gmail
 5. From the drop down box, choose how you want POP to store your Gmail messages.
  Choose one
 6. Click Save Changes.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ