ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Workspace Email วิธีใช้

Set up remote access for a Gmail account with POP3

Set up remote access to your Gmail (on POP3) from your Workspace Email account. When you add a remote account, you can specify the folder you want email messages moved to, check the server automatically for new email, apply spam and message delivery rules to the account, and save a copy of your messages to the server.

Step 1: Set up POP3 in Gmail

Before you can add remote access in Workspace Email, you'll need to set up POP3 in Gmail.

 1. Sign in to your Gmail account.
 2. In the upper-right corner, select Settings Gear Button Settings > See all settings.
 3. Select the Forwarding and POP/IMAP tab.
 4. Next to POP download, choose Enable POP for all mail or Enable POP for mail that arrives from now on.
 5. Select Save Changes.

Step 2: Set up remote access in Workspace Email

To follow these steps, you must be in Classic View.

 1. Sign in to Webmail. Use your Workspace Email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. In Classic View, select Settings > Personal Settings.
  Click Settings, and click Personal Settings
 3. Select the Remote Email tab.
 4. Select Add New.
 5. For Type, choose Gmail from the list.
 6. Enter your Gmail User Name and Password.
 7. For Delivery Folder, select Inbox (or your preferred folder) from the list.
 8. Select the Filter Spam and Apply Delivery Rules check box tomove spam to a folder of your choice. Any message delivery rules you set for your mailbox will apply.
 9. Select the Check Automatically check box to have Workspace Email automatically check the server for new messages every 30 minutes.
 10. Select the Leave Copy on Server check box to save a copy of downloaded email on the server. When using POP3, a copy of the email you download isn't automatically saved to the server, so we recommend doing this.
  Set up a remote email account
 11. Select OK.

More info