ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Set up SFTP access

Here's how to enable SFTP access for your Pro Managed WordPress sites.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
 3. For the site you want to access, click the three-dot icon and select Settings.
  Select settings
 4. In the Settings section, next to SFTP/SSH access, click Manage.
  click manage to set sftp access
 5. Click the SFTP/SSH Access switch. We'll generate a Username and Password for you. If you like, click Edit to change the password. Use these credentials for SFTP access to your site.
  sftp credentials for managed wordpress

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ