GoDaddy วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ตั้งค่าเรคคอร์ด SPF, DKIM หรือ DMARC สำหรับอีเมลโฮสติ้งของฉัน

หากอีเมลของคุณใช้ชื่อโดเมนของ บริษัท คุณอาจต้องตั้งค่าการรับรองความถูกต้องของอีเมลซึ่งรวมถึง Sender Policy Framework (SPF), Domain Keys Identified Mail (DKIM) และ Domain-based Message Authentication, Reporting และ Conformance (DMARC) .

เพิ่มเรคคอร์ด SPF โดยใช้ค่า:

v = spf1 include: secureserver.net -all

ข้อมูลเพิ่มเติม