ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ ช่วยเหลือ

Set up taxes

Set up taxes by country or region for customer purchases. Typically, this only needs to be set up once, unless you move or have multiple locations you'll be shipping from. You'll need to be on the Online Store plan to do this.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In the Dashboard at the top of your site page, click Tax.
  Click Tax
 3. To change from the default (No Tax), click Edit to open the Edit Tax Rate window.
  Click Edit
 4. Select a Country/Region — the list contains more than 200 countries.
 5. To match the tax set up of a particular location, Online Store offers you two choices:
  In State/Province menu: Result
  Choose All States/Provinces Applies a tax rate at the country/region level
  Choose any State/Province Applies a tax rate at the state/province level

  See Step 7 to apply a national and state/province tax.

 6. Enter a Tax rate for the location. (You can set a different rate for each location you add). You also can select My prices already include tax for individual tax locations.
 7. Click Save to apply the location's settings and return to the Taxes window.
 8. To apply a second tax rate, for example one for a Country/Region and another for a State/Province, click Add tax location above the first tax.

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ