ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Set up text message alerts for my Online Store

Turn on text message notifications so you never miss an order.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  3. In your dashboard, go to Store tab, and then Overview.
  4. Under Track & Capture Sales, select Enable Notifications.
    Set up Text notifications
  5. Enter your mobile phone number, and then select Next.
  6. We'll send you a code to verify your phone number, enter it, and then select Finish.

More info

  • Update this number or turn off notifications any time by selecting Edit Notifications under Track & Capture Sales.
  • Change my shipping method

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ