ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Set up the Display Names Addon

By adding a display name, a subscriber will have the option to remain subscribed to a specific list when they attempt to unsubscribe in a campaign.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. At the top of the page, click Addons, and then select Add more.
 3. Scroll to the Display Names Add-on and turn it on.
  Turn it 'on'
 4. Click the gear button Plus Sign Button.
 5. Click Add a display name for..., and select a list from the drop-down menu.

  Your display names can be different than your internal list names.

  Click the more stats button
 6. Enter the display name you want your contact to see, and click Save.

  Note: The label doesn't need to match your actual list name. Specify a public name that makes sense to your subscribers.

  Click the more stats button

  Now, whenever anyone clicks Unsubscribe from your mailings, they will see a list of subscriber lists they can remain subscribed to.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ