ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Set up the Microsoft Authenticator app

The Microsoft Authenticator app helps prevent unauthorized access to your email account. When you sign in, the app will confirm that it's really you, so your essential information remains secure. You can add the Authenticator app on up to five devices.

Step 1: Open the Authenticator app

 1. Install and open Microsoft Authenticator for Android or iOS.
  Microsoft Authenticator
 2. If you see a privacy statement, select I agree.
 3. You might need to select Add account, and then Work or school account. Otherwise, continue to the next step.
 4. Select Scan a QR code (allow the app to take a picture at this time).

Step 2: Scan the QR code

 1. Go to your Security info page.
  • If you can't sign, select Next. Then continue to the next step.
   More info required
  • If you can sign in, select Add method. Select Authenticator app from the list, and then select Add.
   Add Authenticator app
 2. Under Start by getting the app, select Next.
  Download now
 3. Under Set up your account, select Next.
  Set up your account
 4. Use your mobile device's camera to scan the QR code. Then select Next.
 5. Note: To enter the code without using a QR scanner, select Can't scan image. From the app, at the bottom of the screen, select Or Enter Code Manually, enter the code and URL, and select Finish.

  Scan QR code
 6. The app will ask you to approve the sign-in. Once the notification is approved, select Next.
  Notification approved

Step 3: Add a phone number

You might be asked to add your phone number if it isn't already a sign-in method.

 1. Enter a phone number and select Text me a code or Call me. Then select Next.
  Enter phone number
 2. Enter the code and select Next.
 3. Once your phone is verified, select Next.
 4. You'll see a success message. Select Done.
  Success!

Your email account will appear under Authenticator in the app, and you'll see Microsoft Authenticator on the Security info page. Now you're ready to use the Authenticator app to confirm your identity when signing in or setting up email.

Note: The password feature in the Authenticator app is unavailable to Microsoft 365 from GoDaddy accounts.

Related step

More info