ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Set up the RSS to Email Add-on

The RSS to Email Add-on pulls content from your RSS feed, and puts it in an email, to send out on your schedule. The RSS Add-on is available for both Up & Running and Pro accounts.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click Add-ons, at the top of your screen.
  3. Select Add more.
  4. Scroll down to RSS to Email, and click On.
  5. Click Click the setup cog (the setup cog).
  6. Click the Add a Feed button.
  7. Enter your feed URL, and click Import feed now.

    Note: If your feed URL is different than your blog URL, you'll have to find it in your site, or RSS settings. Often, it is your blog URL followed by /feed.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ