ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up Website Backup

If you have already purchased Website Backup, set it up to start backing up your website.

Note:Website Backup can only be used on hosting accounts. It is not available for site builders such as GoCentral or Online Store

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Setup.
  3. Select or enter the domain name of the website that you want to backup, and then click Get Started with Website Backups.
  4. You will receive an email once the set up process is complete.

Next Step

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ