ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Set Up WildCard DNS


If you have a dedicated IP address, you can create a wildcard A record by setting the Host Name value to an * (asterisk).

When you do so, if the subdomain queried does not exist, the server will respond with the IP address specified in the Zone File Editor as the wildcard.

For example, if someone were to visit http://wildcard.mytestdomain.com, and the subdomain "wildcard" does not exist anywhere on the account, the visitor is redirected to the IP address you specified for the wildcard.

Note:Wildcard DNS queries do not work with our Web Hosting (though they do work with Shared, cPanel, and Plesk). Find out what kind of hosting account you have.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the DNS Management page.
 2. On the DNS Management page, at the bottom of the Records section, click Add and select A from the drop-down list.
 3. Complete the following fields:
  • Host Name — Type *.
  • Points to IP Address — Enter the IP address your domain name uses for this host record. For example, you can enter the same IP address you have for the @ record.
  • TTL — Select how long the server should cache the information.
 4. Click Save.
 5. Click Save Changes.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ