ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Set up your email on Microsoft Surface

We know you're excited to get your email set up on your Microsoft Surface™ tablet. We should have your email working on your device in about 5 minutes. These steps work for most of our customers, but sometimes you might need to make some additional changes depending on where you live and which ISPs you use.

BEFORE YOU START: To set up the Surface tablet with your email, you need to know your IMAP Email Server Settings and ports. To find them, go to the Email Setup Center and write down the information that displays under Email Server Settings.

Note: The Surface tablet currently doesn't support POP3 email accounts. To change your email account, see Changing From POP to IMAP.

To Set up Email on Your Surface Tablet

 1. Open the menu.
 2. Tap Settings.
 3. Tap Accounts.
 4. Tap Add an account.
 5. Tap Other account.
 6. Tap IMAP, and then tap Connect.
 7. Enter your Email address and Password, and then tap Connect. If you see an error message, don't worry. You have all the information you need.
 8. Enter the following information:
  IMAP
  Email address Enter your full email address.
  Username Enter your full email address.
  Password Enter your email account password.
  Incoming (IMAP) email server imap.secureserver.net
  Port 143
  Outgoing (SMTP) email server smtpout.secureserver.net
  Port 25
 9. Select Outgoing server requires authentication.
 10. Select Use the same username and password to send and receive mail.
 11. Tap Connect.

That's it. If everything is working OK, you should see some email messages. To make sure you can send messages, go ahead and compose an email and send it to yourself.


Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ