ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่าย API ช่วยเหลือ

Set your Operating Test Environment (OTE) password

Before you can connect to the Operational Test Environment (OTE) Extranet and API, you must set your passwords.

  1. Log in to Reseller Control Center.
  2. From the Reseller Settings menu, click Account Access.
  3. In the Test (OTE) area, next to API Password click edit.
  4. Enter a new API password.
  5. Click Save.
  6. You can now designate your OTE IP address and connect to the OTE API. For more information, see Connecting to the API Reseller Operational Test Environment.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ