ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting Default Options for Invitations

Through Calendar, you can set the default options for invitations and event reminders.

To Set Default Options for Invitations

 1. Log in to your Calendar account.
 2. Click Settings.
 3. Go to the Calendar Settings tab.
 4. Click Set Default Options for Invitations.
 5. From the Send invitations to attendees list, specify when to send invitations to attendees.
 6. From the Notify attendees when uninvited list, specify when to notify attendees that they were uninvited from an event.
 7. From the Notify attendees of event updates list, specify when to send updated events to attendees.
 8. To always allow attendees to invite other users to events, select Automatically allow attendees to invite other users.
 9. Click Save.

To Set Default Options for Event Reminders

 1. Log in to your Calendar account.
 2. Click Settings.
 3. Go to the Calendar Settings tab.
 4. Click Set Default Options for Reminders.
 5. Select Send me a reminder, and then specify the number of minutes, hours, days, or weeks before the event to send the reminder.
 6. To send the reminder in an email, in the Send reminders to field, enter the email address to which you want to send the reminder.
 7. To send the reminder as a text message to your cell phone, select Format reminders for text messaging.
 8. Click Save.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ