ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Setting Photo Gallery Themes

In Website Builder you can select a theme to establish the look and feel of your photo album. You can also set themes for individual galleries. For more information, see Setting Photo Gallery Themes.

To narrow the list of themes that display, you can filter the list by category and color. Website Builder displays the five themes that most closely match the criteria you sorted by.

To Set Photo Gallery Themes in Website Builder

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click Settings.
 5. Select the Default Theme tab.
 6. Filter the list of themes you want to view by selecting an option from one or both of the following lists:
  • Category — View all themes associated with a specific category.
  • Color — View all themes associated with a specific color.
 7. Click the theme you want to use.
 8. Click Save.

Note: You can preview the theme by clicking Preview Theme.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ